Stærðfræði
7 ára

2011 - 2012

 


Þrepamarkmið úr Aðalnámskrá
Stærðfræði
Lausnir verkefna og þrauta
- leysi þrautir þar sem beita þarf útreikningum til að leysa vandamál
Reikniaðferðir, reiknikunnátta og mat
- þjálfist í að nota mismunandi hjálpargögn við lausnir verkefna, s.s. smáhluti, kubba, talnagrindur, reiknivélar og skýringarmyndir
- noti talnalínu til að skoða eðli reikniaðgerða og kanna innbyrðis tengsl þeirra. Hvað gerist þegar lagt er saman, dregið frá? Er sama í hvaða röð tölurnar, sem unnið er með, eru valdar?
Rúmfræði
- vinni með samhverfur, t.d. í bókstöfum, og athugi hvort speglunarásar eru einn eða fleiri
- kanni rúmmál vökva með því að hella á milli íláta og beri saman við upplýsingar um magn á umbúðum
Röksamhengi og röksemdafærslur
- fari í leiki og spil, s.s. lúdó, myllu eða skák, sem reyna m.a. á talnavinnu, rúmfræði, rökhugsun og hugkvæmni
Stærðfræði og tungumál
- útskýri fyrir kennara og bekkjarfélögum hvernig hann leysir verkefni með aðstoð hluta (t.d. kubba eða talnagrindar) eða myndrænna skýringa
Tengsl stærðfræði við daglegt líf og önnur svið
- ræði hugtök tengd hitamælingum, s.s. heitur, kaldur, hlýr, fylgist með veðrinu og lesi hitastig af hitamæli
- vinni með peninga/kennslupeninga, flokki eftir tegund myntar og telji saman ákveðna upphæð
Tölfræði og líkindafræði
- geri töflur og einföld súlurit um áhugamál sín eða annað sem tengist daglegu lífi
Tölur
- vinni með talnalínu til að fá tilfinningu fyrir uppbyggingu tugakerfisins

Námsmarkmið skólans
Stærðfræði
Almennt
- Sjá Aðalnámskrá grunnskóla 2007- Stærðfræði – áfangamarkmið við lok 4. bekkjar bls. 14-21.

Námsgögn
- Eining 3
- Eining 4
- Sproti 2
- Ljósrituð verkefni
-

Kennsluaðferðir
Bein kennsla

Sýnikennsla

Verklegar æfingar

Vinnubókarkennsla

Þemanám


Námsmat
Vinnubók

Kannanir


Annað
Þema um mælingar.