Íslenskukennsla í Ísaksskóla

5 ára


LesturStafainnlögn.
Sérhljóðar / Samhljóðar
Markviss málörvun
Lestrarvinir
Hlustun
• Stafainnlögn samkvæmt hljóðaaðferð. Einn til tveir bókstafir eru lagðir inn á viku.
• Gerður er greinarmunur á sérhljóðum og samhljóðum. Sérhljóðar eru rauðir og samhljóðar eru grænir.
• Unnið með markvissa málörvun, rím, klappa atkvæði, samsett orð o.fl.
• Nemendur læra nýja söngtexta í hverri viku. Söngurinn styður vel við lestrarnám barnanna, eykur málskilning þeirra og orðaforða.
• Nemendur hlusta á fjölbreytta bókmenntatexta sem hæfa aldri þeirra og þroska.
Framsögn og tjáning
Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Að láta ljós sitt skína
Leikræn tjáning

• Lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri til að tjá sig um upplifanir úr daglegu lífi og læri að taka þátt í umræðum.
• Nemendur koma fram á bekkjarskemmtun einu sinni á hvorri önn.
• Að láta ljós sitt skína. Nemendur koma með hlut að heiman sem þeir sýna og segja frá.
• Leikræn tjáning. Nemendur fá tækifæri til þess að setja sig í hlutverk og leika fyrir bekkinn t.d. í lífsleikni.
Skrift
Bókstafir
Tölustafir
Stafdrættir
Vaxlitir og stórar hreyfingar
Foræfingar
Mynstur
Listin að lesa og skrifa 1 -4
• Allir bókstafir lagðir inn, bæði stórir og litlir. Tölustafir frá 1-10. Stafdrættir eru kenndir og áhersla lögð á stórar hreyfingar. Aðallega unnið með vaxliti. Ýmsar foræfingar t.d. að draga á milli punkta, mynstur o.fl.
Stafsetning og málfræði

 
Ritun
• Nemendur skrá einföld orð og búa til orðabók.
Skimanir og kannanir Hljóm 2 lagt fyrir í september/október.
? Stafa- og lestrarkönnun lögð fyrir í maí.