Íslenskukennsla í Ísaksskóla

6 ára
(10 stundir á viku)


Lestur


Stafainnlögn
Heimalestur
Aukalestur
Hlustun
Lesskilningsverkefni
Áhersla á tengingu
Markviss málörvun
Viðmið: 100 atkv. á mínútu
• Stafainnlögn samkvæmt hljóðaaðferð. Lagðir eru inn tveir stafir á viku. Til að byrja með er áhersla lögð á tengingu hljóða. Unnið með námsefnið Listin að lesa og skrifa fyrir jól. Eftir jól er unnið með Við lesum B og Lestrarlandið. Heimalestur úr sameiginlegri lestrarbók og lögð áhersla á aukalestur við hæfi hvers og eins. Inni í bekk skiptast nemendur á að lesa heimalestur upphátt og fylgjast með. Einnig er rætt um textann og unnið með efni hans á margvíslegan hátt til þess að efla lesskilning. Samhliða lestrarbók er send heim orðabók sem nemendur skrifa í daglega þrjú til fimm orð úr texta.
• Unnið með markvissa málörvun, rím, klappa atkvæði, samsett orð o.fl.
• Nemendur læra nýja söngtexta í hverri viku. Söngurinn styður vel við lestrarnám barnanna, eykur málskilning þeirra og orðaforða.
• Nemendur hlusta á fjölbreytta bókmenntatexta sem hæfa aldri þeirra og þroska.
Framsögn og tjáning
Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Leikræn tjáning
• Lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri til að tjá sig um upplifanir úr daglegu lífi og læri að taka þátt í umræðum.
• Nemendur koma fram á bekkjarskemmtun einu sinni á hvorri önn. Leikræn tjáning.
• Nemendur fá tækifæri til þess að setja sig í hlutverk og leika fyrir bekkinn t.d. í lífsleikni.
Skrift
Bókstafir
Tölustafir
Réttir stafdrættir
Blýantar, trélitir,
Mynstur
Fínhreyfingar
Blýantsgrip
Stafahlutföll
Orðabil
Heimaskrift
• Stafdrættir rifjaðir upp. Unnið með vaxliti, breiða blýanta og tréliti.
• Áhersla lögð á rétt blýantsgrip og fínhreyfingar. Einnig er áhersla á stafahlutföll og orðabil.
• Heimaskrift hefst eftir áramót.
• Kennsluefni. Skrift 1.
• Námsmat:
Símat og leiðsagnarmat. Kennari skrifar umsögn reglulega í skriftarbók.
Stafsetning og málfræði
Stór stafur / lítill stafur.
Byrja setningu á stórum staf og enda á punkti.
Greinamerki
Samheiti / andheiti
• Reglur um stóran og lítinn staf. Stór stafur í nöfnum og í upphafi setninga.
• Greinarmerki kynnt. Punktur, komma og spurningamerki.
• Andheiti og samheiti
Ritun
Orðalistar
Orðabækur
Einfaldar setningar
Ritun tengd samfélagsfræði og náttúrufræði (Átthagafræði)
• Nemendur búa til orðalista og skrá í orðabækur.
• Nemendur skrifa einfaldar setningar.
• Ritun tengd samfélagsfræðiverkefnum.
Skimanir og kannanir Læsi og lesskimun fyrir 1. bekk
Stafa- og lestrarkannanir

Læsi og lesskimun fyrir 1. bekk er lagt fyrir í desember, febrúar og apríl.
? Stafa- og lestrarkannanir eftir hverja vinnubók í Listin að lesa og skrifa.
Raddlestrarpróf í janúar /febrúar og maí.
? Stafapróf eftir KA lagt fyrir í janúar.
Orð á mínútu - Finna töfluna og setja hana hér

Í 6 ára bekk er gefin umsögn í lestri. 100 atkvæði að vori þykir mjög gott í 6 ára bekk.