Íslenskukennsla í Ísaksskóla


Lestur
Framsögn og tjáning
Skrift
Stafsetning / málfræði
Ritun

Áherslur í árgöngum
5 ára
6 ára
7 ára
8 ára
9 ára

Lestur
Stafainnlögn.
Sérhljóðar / Samhljóðar
Markviss málörvun
Lestrarvinir
Hlustun

Stafainnlögn
Heimalestur
Aukalestur
Hlustun
Lesskilningsverkefni
Áhersla á tengingu
Markviss málörvun
Viðmið: 100 atkv. á mínútu.

Heimalestur
Aukalestur
Hlustun
Lesskilningsverkefni
Áhersla á skýran upplestur
Viðmið: 170 atkv. á mínútu.
Heimalestur
Aukalestur
Hlustun
Lesskilningsverkefni
Áhersla á leiklestur
Viðmið: 200 atkv. á mínútu.
Heimalestur
Aukalestur
Hlustun
Leshópar
Lestrarvinir
Lesskilningsverkefni
Kjörbók
Áhersla á leiklestur / blæbrigðaríkur lestur
Viðmið: 240 atkv. á mínútu.
Framsögn og tjáning Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Að láta ljós sitt skína
Leikræn tjáning


Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Leikræn tjáning
Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Leikræn tjáning
Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Leikræn tjáning
Söngur
Umræður tengdar daglegu lífi
Bekkjarskemmtanir
Leikræn tjáning
Bókakynningar
Ræðumennska / púlt

Skrift Bókstafir
Tölustafir
Stafdrættir
Vaxlitir og stórar hreyfingar
Foræfingar
Mynstur
Bókstafir
Tölustafir
Réttir stafdrættir
Blýantar, trélitir,
Mynstur
Fínhreyfingar
Blýantsgrip
Stafahlutföll
Orðabil
Heimaskrift
Réttir stafdrættir
Skriftarhalli
Stafahlutföll
Bil á milli orða
Stafir sitji á línu
Krókaskrift
Skipulögð vinnubrögð og vandvirkni
Réttir stafdrættir
Skriftarhalli
Stafahlutföll
Bil á milli orða
Stafir sitji á línu
Tengiskrift
Skipulögð vinnubrögð og vandvirkni
Einkunn gefin í tölustöfum
Tengiskrift
Skriftarhalli
Skipulögð vinnubrögð og vandvirkni
Einkunn gefin í tölustöfum
Stafsetning og málfræði   Stór stafur / lítill stafur.
Byrja setningu á stórum staf og enda á punkti.
Greinamerki
Samheiti / andheiti

Stór stafur / lítill stafur
Tvöfaldur samhljóði
-ng og –nk regla
Rím
Andheiti / samheiti
samsett orð
Sérnöfn og samnöfn
Réttritunarbók
Stór stafur / lítill stafur
Tvöfaldur samhljóði
-ng og –nk regla
-n eða –nn regla
y og ý
Orðflokkar: Nafnorð, sagnorð, lýsingarorð
Réttritunarbók
Stór stafur / lítill stafur
Tvöfaldur samhljóði
-ng og –nk regla
-n eða –nn regla
y og ý
Orðflokkar: Nafnorð, sagnorð, lýsingarorð
Fallbeyging
Stafrófsröð
Ritun
Orðabók með einföldum orðum


Orðalistar
Orðabækur
Einfaldar setningar
Ritun tengd samfélagsfræði og náttúrufræði
Uppbygging texta
Svara í heilum setningum

Atburðablöð
Ritun tengd samfélagsfræðiog náttúrufræði

Sögugerð
Áhersla á sögubyggingu
Fjölbreytt ritunarverkefni
Bekkjarblað
Ritun tengd samfélagsfræðiog náttúrufræði
Réttritunarbók
Sögugerð
Áhersla á persónusköpun
Leikritagerð
Fjölbreytt ritunarverkefni
Vinabók / minningabók
Ritun tengd samfélagsfræðiog náttúrufræði
Skimanir og kannanir Hljóm 2
Stafa- og lestrarkönnun
Læsi og lesskimun fyrir 1. bekk
Stafa- og lestrarkannanir
Lesmál mat á lestri og réttritun
Læsi og lesskimun fyrir 2. bekk
Raddlestrarpróf
Aston Index stafsetningarpróf fyrir 2. bekk
Aston Index stafsetningarpróf 3. og 4. bekk.
Raddlestrarpróf
Lesskilningspróf
Samræmd próf
Raddlestrarpróf
Læsi og lesskimun fyrir 4. bekk
Aston Index stafsetningarpróf fyrir 4. og 5. bekk.